Στο κατάστημα μας μπορείτε να βρείτε  φακούς επαφής κάθε είδους από πολύ οικονομικές τιμές:

•  Αστιγματικοί φακοί επαφής
• Δεκαπενθήμεροι φακοί επαφής
• Έγχρωμοι φακοί επαφής
• Ετήσιοι φακοί επαφής
• Ημερήσιοι φακοί επαφής
• Μηνιαίοι φακοί επαφής
• Πολυεστιακοί φακοί επαφής

ΕΠΑνΕΚ